SILVA, D. N., & LOPES, A. C. (2019). “Yo hablo un perfeito portuñol”: Indexicalidade, ideologia linguística e desafios da fronteira a políticas linguísticas uniformizadoras. Revista Da ABRALIN, 17(2). https://doi.org/10.25189/rabralin.v17i2.515